بایگانی برچسب: محاسبه تراز پایه

تراز پایه ساختمان و روش محاسبه آن

تراز پایه ساختمان چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به متن صریح ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ،تراز پایه به ترازی در ساختمان اطلاق می گردد که در هنگام زلزله ، از آن تراز به پایین حرکت جانبی بین ساختمان و زمین وجود نداشته باشد. برای درک مفهوم عبارت فوق چهار حالت مختلف از سازه را در نظر می‌گیریم و جهت محاسبه تراز […]